Нүдний шил, аюулгүй ажиллагааны, тунгалаг, манангийн