Нүүрний хамгаалалт, тасдагчийн, оч үсрэлтийн, гүн ногоон