Гагнуурын хагас автомат (Цахилгаан Функцтэй) 600LC2