ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…
location-pin

Дэлгүүрийн байршил

7575-4505 , 7575-4515

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

4.1 Хүргэлтийн үйлчилгээг зөвхөн Улаанбаатар хотод үзүүлнэ. Орон нутгаас захиалга хийж байгаа тохиолдолд Орон нутгийн-н унаанд хүлээлгэж өгөх хүртэлх хүргэлтийг зохион байгуулна. Орон нутгийн унаанд дамжуулан хүлээлгэн өгөх ба дамжуулан хүргүүлснээс үүдсэн эрсдийг хариуцахгүй болно.

4.2 Захиалгыг баталгаажуулсан хугацаа, тээвэрлэлт, аюулгүй байдал зэргээс хамаарч захиалгын төлбөрийг бүрэн төлсөн өдрөөс хойш бараа бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хот дотор 24-72 цагт хүргэнэ.

4.3 Хэрэглэгч захиалсан бараа бүтээгдэхүүнээ хүргүүлэхдээ хүргэлтийн хаягийг үнэн зөв, дэлгэрэнгүй бичих мөн холбоо барих өөрийн болон хоёрдогч гар утасны дугаарыг бичиж үлдээх ба шаардлагатай үед хүргэлтийн ажилтан залгахад дуудлага хүлээн авах үүрэгтэй.

4.4 Бараа бүтээгдэхүүний хүргэлтийг Майнспек ХХК зохион байгуулах бөгөөд хүргэлтийн үеийн бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцаж арга хэмжээ авна.

4.5 Хот доторх хүргэлт нь хотын дараах хязгааруудад хийгдэнэ:

               СХД: 22-ын товчоо, Орбит

               ЧД: Чингэлтэй, 7 буудал

               СБД: Дамбадаржаа

               БЗД: Баянзүрхийн товчоо

               ХУД: Нисэх буудлын дэргэдэх товчоонууд гэсэн цэгүүдээр тогтооно.

4.6 Бараа бүтээгдэхүүний овор хэмжээ, хүргэгдэх бүсчлэлээс хамааран Майнспек ХХК-ны хүргэлтийн үнэ тариф, хугацааг мөрдөнө.

4.7 Захиалгаар ирэх бараа бүтээгдэхүүний бэлэн байдал, тээвэрлэлтийн хугацаанаас хамааран хэрэглэгчид хүргэх дундаж хугацаа ажлын 10-30 хоног байна.

4.8 Хүргэлтийн ажилтан бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчид хүлээлгэн өгөхөөс өмнө хүлээн авагчийн утасны дугаар мэдээллийг шалгана. Худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг хүргэлтийн ажилтан нь бүрэн бүтэн байдал, иж бүрдлийг нь сайтар шалгаж шаардлагатай бичиг баримтууд дээр гарын үсэг зуран худалдан авагчид хүлээлгэн өгнө.

4.9 Худалдан авагч нь бараа бүтээгдэхүүний бүрэн байдал, иж бүрдэл, тээвэрлэлтийн гэмтэл болон дагалдах бэлэг урамшууллыг шалгаж хүлээж авсны дараа хүргэлтийн баримт дээр гарын үсэг зурснаар бүрэн бүтэн хүлээн авсанд тооцно.

Таны сагс