HYCUT1500 ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Гаужинг Гүйдэл / Amper- 1500A Электродын хэмжээ- 4-10 Хүчдэл / Voltage- 380В Чадал / Rated power- 120 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 80% Жин /дангаараа/ Weight - 690 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 760 x 1210 x 1270 мм

HYCUT800 ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Гаужинг Гүйдэл / Amper- 800A Электродын хэмжээ- 4-10 Хүчдэл / Voltage- 380В Чадал / Rated power- 60 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 60% Жин /дангаараа/ Weight - 370 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 600 x 900 x 1080 мм

Perfect -1500G ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Хагас автомат, Гаужинг Хүчдэл / Voltage- 380В Чадал / Rated power- 135 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 60% Гүйдэл / Amper- 1500A Жин /дангаараа/ Weight - 810 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 840 x 1240 x 1270 мм

Perfect -1000 ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Гаужинг Хүчдэл / Voltage- 380В Чадал / Rated power- 85 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 60% Гүйдэл / Amper- 1000A Жин /дангаараа/ Weight - 510 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 700 x 970 x 1100 мм

Longrun 1500WG ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Гаужинг Электродын хэмжээ- 4-16 Хүчдэл / Voltage- 380В Чадал / Rated power- 120 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 80% Гүйдэл / Amper- 1500A Жин /дангаараа/ Weight - 550 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 710 x 1010 x 1290 мм

Longrun 1000WG ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Гаужинг Электродын хэмжээ- 4-10 Хүчдэл / Voltage- 380В Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 80% Гүйдэл / Amper- 1000A Жин /дангаараа/ Weight - 335 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 565 x 885 x 1050 мм

Aotai MIG400M / Хагас автомат гагнуурын аппарат

16,000,000
Үйлдэл / Process - GMAW,FCAW-G,TIG,MMA GOUGING Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 400A Чадал / Power - 18.7кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 60% Жин /дангаараа/ Weight - 40 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 655 x 324 x 546 мм

Hyundai Welding HD-600M / Хагас автомат, гаужинг /600A/

16,000,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат, Гаужинг Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 600A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 100% Жин /дангаараа/ Weight - 220 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 490 x 728 x 880 мм