S-8018.C1 ЭЛЕКТРОД / Hyundai Welding

63,000

Стандарт.

AWS A5.5/ASME SFA5.5 E8018-C1

Онцлог:

    • (2.5% Ni) Хүйтэнд тэсвэртэй ган гагнах
    • Далай дахь олборлолт /газрын тос/-н байгууламж зэрэгт ашиглахад тохиромжтой ( AC or DC+ )
    • (-60°C)-ийн температурт ажиллах чадвартай.
    • Өндөр чанаржуулсан ган гагнах -Төмрийн агууламж бүхий бага ус төрөгчит төрлийн электрод

7018.1 ЭЛЕКТРОД / Hyundai Welding

88,550
*Даацын метал хийц, үйлдвэрлэлийн нөхцөл, усан онгоц үйлдвэрлэл *Даралтат сав гагнах зэрэгт ашиглана ( AC or DC± ) *Хүнд үйлдвэрлэлийн тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой *Цууралтанд тэсвэртэй гэдэг нь радио долгион тест болон Рентген туяаны тестийн үр дүнд батлагдсан *Механик шинж чанар сайн *Өндөр чанаржуулсан ган гагнах Төмрийн агууламж бүхий бага ус төрөгчит төрлийн электрод

THJ506FE 7018 ЭЛЕКТРОД /Хятад

60,00063,150
*Даацын метал хийц, үйлдвэрлэлийн нөхцөл, усан онгоц үйлдвэрлэл *Даралтат сав гагнах зэрэгт ашиглана ( AC or DC± ) *Хүнд үйлдвэрлэлийн тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой *Цууралтанд тэсвэртэй гэдэг нь радио долгион тест болон Рентген туяаны тестийн үр дүнд батлагдсан *Механик шинж чанар сайн *Өндөр чанаржуулсан ган гагнах Төмрийн агууламж бүхий бага ус төрөгчит төрлийн электрод

7018 ЭЛЕКТРОД /Солонгос

20,790103,950
*Даацын метал хийц, үйлдвэрлэлийн нөхцөл, усан онгоц үйлдвэрлэл *Даралтат сав гагнах зэрэгт ашиглана ( AC or DC± ) *Хүнд үйлдвэрлэлийн тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой *Цууралтанд тэсвэртэй гэдэг нь радио долгион тест болон Рентген туяаны тестийн үр дүнд батлагдсан *Механик шинж чанар сайн *Өндөр чанаржуулсан ган гагнах Төмрийн агууламж бүхий бага ус төрөгчит төрлийн электрод