Honeywell A700 ажлын нүдний шил /саарал/

0
Хүрээний өнгө: Саарал Линз: Саарал Линзний бүрээс: Хатуу бүрхүүлтэй линзтэй, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A700 ажлын нүдний шил /тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг Линз: Тунгалаг Линзний бүрээс: Fog Ban, Цанталтын эсрэг, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A700 ажлын нүдний шил /тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг Линз: Тунгалаг Линзний бүрээс: Хатуу бүрхүүлтэй линзтэй, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A800 ажлын нүдний шил /саарал/

0
Хүрээний өнгө: Саарал Линз: Мөнгөлөг Линзний бүрээс: Хатуу бүрхүүлтэй линзтэй, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A800 ажлын нүдний шил /саарал/

0
Хүрээний өнгө: Саарал Линз: Саарал Линзний бүрээс: Хатуу бүрхүүлтэй линзтэй, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A800 ажлын нүдний шил /тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг Линз: Саарал Линзний бүрээс: Хатуу бүрхүүлтэй линзтэй, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A800 ажлын нүдний шил /тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг Линз: Саарал Линзний бүрээс: Хатуу бүрхүүлтэй линзтэй, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A900 ажлын нүдний шил /саарал/

0
Хүрээний өнгө: Хар Линз: Саарал Линзний бүрээс: Fog Ban, Цанталтын эсрэг, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A900 ажлын нүдний шил /тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Хар Линз: Тунгалаг Линзний бүрээс: Хатуу бүрхүүлтэй линзтэй, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell A900 ажлын нүдний шил /тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Хар Линз: Тунгалаг Линзний бүрээс: Fog Ban, Цанталтын эсрэг, зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 200ш -1х

Honeywell Divisa ажлын нүдний шил /Саарал smoke, мөнгөлөг/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг, хөл хэсэг шар өнгөтэй Линз: Саарал /smoke/, Мөнгөлөг Линзний бүрээс: Зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 300ш -1х

Honeywell Divisa ажлын нүдний шил /Саарал, smoke/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг, хөл хэсэг шар өнгөтэй Линз: Саарал /smoke/ Линзний бүрээс: Зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 300ш -1х

Honeywell Divisa ажлын нүдний шил /Тунгалаг, мөнгөлөг/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг, хөл хэсэг шар өнгөтэй Линз: Тунгалаг, Мөнгөлөг Линзний бүрээс: Зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 300ш -1х

Honeywell Divisa ажлын нүдний шил /Тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Тунгалаг, хөл хэсэг шар өнгөтэй Линз: Тунгалаг Линзний бүрээс: Зурагдалтын эсрэг Савлагаа: 300ш -1х

Honeywell Icaria ажлын нүдний шил /саарал/

0
Хүрээний өнгө: Хар Линз: Саарал Линзний бүрээс: Зурагдалтын эсрэг / цанталтын эсрэг Савлагаа: 300ш -1х

Honeywell Icaria ажлын нүдний шил /тунгалаг/

0
Хүрээний өнгө: Хар Линз: Саарал Линзний бүрээс: Зурагдалтын эсрэг / цанталтын эсрэг Савлагаа: 300ш -1х