БҮСЛҮҮРЭН ЗҮЛГҮҮР / Klingspor PS 24 F ACT

Grit: 60-400 *Bonding agent -Resin *Grain - SiC *Coating - Close *Backing - F-paper Зэвэрдэггүй ганг өнглөхөд өргөн хэрэглэдэг. Ашиглах газар: -Тавилгын үйлдвэр -Пластик боловсруулалтын салбар -Зэвэрдэггүй гангийн үйлдвэр -Мод боловсруулах үйлдвэрт өргөн ашиглана

ТУУЗАН ЗҮЛГҮҮР / Klingspor PS 22 F ACT

Grit: 40-400 *Bonding agent -Resin *Grain- Aluminium oxide *Coating - Close *Backing - F-paper Мод өнгөлөхөд өргөн хэрэглэдэг. Ашиглах газар: -Гар урлалын газрууд -Мод боловсруулах үйлдвэрт өргөн хэрэглэнэ

ТУУЗАН ЗҮЛГҮҮР / Klingspor PS 21 F

Grit: 40-400 *Bonding agent -Resin *Grain- Zirconia alumina *Coating - Close *Backing - F-paper Зэвэрдэггүй ган, метал болон төмөр өнгөлөхөд өргөн хэрэглэдэг. Ашиглах газар: -Зэвэрдэггүй ган боловсруулах үйлдвэр -Барилга байгууламжын салбарт өргөн хэрэглэнэ

БҮСЛҮҮРЭН ЗҮЛГҮҮР / Klingspor PS 20 F

Grit: 60-400 *Bonding agent -Resin *Grain- Aluminium oxide *Coating - Close *Backing - F-paper Зэвэрдэггүй ганг өнглөхөд өргөн хэрэглэдэг. Ашиглах газар: -Зэвэрдэггүй ган боловсруулах үйлдвэр -Төмрийн үйлдвэрт хэрэглэнэ