Longrun 1500WG ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Гаужинг Электродын хэмжээ- 4-16 Хүчдэл / Voltage- 380В Чадал / Rated power- 120 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 80% Гүйдэл / Amper- 1500A Жин /дангаараа/ Weight - 550 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 710 x 1010 x 1290 мм

Longrun 1000WG ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process - Гаужинг Электродын хэмжээ- 4-10 Хүчдэл / Voltage- 380В Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 80% Гүйдэл / Amper- 1000A Жин /дангаараа/ Weight - 335 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 565 x 885 x 1050 мм

Longrun 350LT / Аргон гагнуурын аппарат

– ӨНДӨР ДАВТАМЖЫН ХЭЛХЭЭ-ээр нумгүйгээр гагнуурыг эхлүүлнэ – Гагнуурын аппаратыг ашиглаагүй үед хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ачаалалгүй хүчдэлийг 14 VDC хүртэл бууруулна. – Гагнуурын гүйдлийг гагнаж байх үедээ хянахад хялбар – Зөөвөрлөхөд хялбар, хөнгөн авсаарха

Longrun 250 LD3 / Цахилгаан гагнуурын аппарат

3,872,000
Үйлдэл / Process - Цахилгаан Хүчдэл / Voltage- 220В / 1фаз Гүйдэл / Amper- 250A Чадал / Power - 9 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 60% Жин /дангаараа/ Weight - 15 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 210 x 460 x 300 мм

Worldwel WL-40CLD Цахилгаан гагнуурын аппарат , ПЛАЗМА ЗҮСЭГЧ

7,700,000
Гагнуурын аппарат Үйлдэл / Process - Цахилгаан Хүчдэл / Voltage- 220В Гүйдэл / Amper- 200A Чадал / Power - 7.5кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 40% Жин /дангаараа/ Weight - 21 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 280х480х310 мм Плазма зүсэгч Хүчдэл / Voltage- 220В 50/60 Гц Гүйдэл / Amper- 40A Чадал / Power - 3.5кВт Зүсэх зузаан / Cutting thick - 1см /max/ Компрессор / Compressor - Өөр дээрээ компрессортой

Longrun 350SLC2 / Хагас автомат гагнуурын аппарат

7,260,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 300A Чадал / Power - 14,5 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 40% Жин /дангаараа/ Weight - 26 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 290 x 480 x 440 мм

Worldwel 150LP плазма зүсэгч /150А/

0
Үйлдэл / Process - Плазма зүсэгч Хүчдэл / Voltage- 220В 50/60 Гц Гүйдэл / Amper- 150A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 60% Чадал / Power - 23,5кВт Зүсэх зузаан / Cutting thick - 4см /max/ Компрессор / Compressor - 5 бараас дээш Жин /дангаараа/ Weight - 75 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 398 х 627 х 830 мм

Worldwel WL-130LP плазма зүсэгч /130А/

0
Үйлдэл / Process - Плазма зүсэгч Хүчдэл / Voltage- 220В 50/60 Гц Гүйдэл / Amper- 130A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 60% Чадал / Power - 23кВт Зүсэх зузаан / Cutting thick - 2.5см /max/ Компрессор / Compressor - 5 бараас дээш Жин /дангаараа/ Weight - 62 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 385 x 780x 610 мм