J421 ESAB Төрлийн электрод 25 /Хятад

038,500
*Eрөнхий үйлдвэрлэлийн нөхцөл ( AC or DC± ) *Нимгэн хавтанг тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой *Асалт сайн *Оёдол хийхэд сайн *Гагнуурын шаар амархан сална *Нум нь жигд үүсч бага утаа гаргана *Хувьсах гүйдлийн гагнуурын үед бага хүчдэл ашигладаг. *Хатуулаг өндөртэй

J422 6013 ЭЛЕКТРОД /Хятад

23,80047,750
*Eрөнхий үйлдвэрлэлийн нөхцөл ( AC or DC± ) *Нимгэн хавтанг тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой *Асалт сайн *Оёдол хийхэд сайн *Гагнуурын шаар амархан сална *Нум нь жигд үүсч бага утаа гаргана *Хувьсах гүйдлийн гагнуурын үед бага хүчдэл ашигладаг.

THJ506FE 7018 ЭЛЕКТРОД /Хятад

60,00063,150
*Даацын метал хийц, үйлдвэрлэлийн нөхцөл, усан онгоц үйлдвэрлэл *Даралтат сав гагнах зэрэгт ашиглана ( AC or DC± ) *Хүнд үйлдвэрлэлийн тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой *Цууралтанд тэсвэртэй гэдэг нь радио долгион тест болон Рентген туяаны тестийн үр дүнд батлагдсан *Механик шинж чанар сайн *Өндөр чанаржуулсан ган гагнах Төмрийн агууламж бүхий бага ус төрөгчит төрлийн электрод