АРГОН ГАГНУУРЫН КОМ / Kemppi PRO KIT 5/16-24

  • Аргон гагнуур хийхэд хэрэгтэй бүх хошуу багтсан
  • Энэхүү комд жижиг том бүх төрлийн аргоны хошуу хэрэгсэл багтсан
  • Энэхүү ком нь хадгалахад хялбар, дахин захиалахад хялбар байх үүднээс урьдчилан шошготой хайрцагтай
Size

2.4мм, 3.2мм

555,500

Үлдэгдэл: 1

Үлдэгдэл: 1

  • Аргон гагнуур хийхэд хэрэгтэй бүх хошуу багтсан
  • Энэхүү комд жижиг том бүх төрлийн аргоны хошуу хэрэгсэл багтсан
  • Энэхүү ком нь хадгалахад хялбар, дахин захиалахад хялбар байх үүднээс урьдчилан шошготой хайрцагтай