АРГОН ГАГНУУРЫН КОМ / Kemppi PRO KIT 3/8-32

  • Аргон гагнуур хийхэд хэрэгтэй бүх хошуу багтсан
  • Энэхүү комд жижиг том бүх төрлийн аргоны хошуу хэрэгсэл багтсан
  • Энэхүү ком нь хадгалахад хялбар, дахин захиалахад хялбар байх үүднээс урьдчилан шошготой хайрцагтай
Size

2.4мм, 3.2мм

429,000

Үлдэгдэл: 1

Үлдэгдэл: 1

  • Аргон гагнуур хийхэд хэрэгтэй бүх хошуу багтсан
  • Энэхүү комд жижиг том бүх төрлийн аргоны хошуу хэрэгсэл багтсан
  • Энэхүү ком нь хадгалахад хялбар, дахин захиалахад хялбар байх үүднээс урьдчилан шошготой хайрцагтай