БАЛЛОНТОЙ АГААРЖУУЛАГЧТАЙ ГАГНУУРЫН БАГ / Kemppi GAMMA GTH3 XFA/

 • Баллонтой ажилладаг тул филтер байнга солих шаардлагагүй
 • Гагнуурын хорт утааг баллоноор дамжуулан арилгаж бага даралтаар цэвэр агаарыг амьсгалах хэсэгт өгдөг
 • Амьсгалын замыг хамгаалагч TH3 ангилалын хамгаалалттай
 • XA 74 ADF 75 cм² харах талбайтай шүүлтүүртэй
 • Халхавчтай үед ажлын талбайг 170° харах боломжтой
 • Халхавчтай үед таслах ажил хийхэд 198 cм² талбайг харах боломжтой
 • GapView гагнуурын халхавчны тохиргоотой
 • Харааны шугамын тэнхлэгийг тохируулах боломжтой
 • Агаарын хурдны 160 болон 210 lpm сонголттой
 • Хүнд даацын стандартын батарейтай
 • LiFE+ Автоматаар буурдаг гагнуурын XA 74 шүүлтүүртэй
 • Харах талбай 102 x 74 мм, 75 cм²
 • Бууруулалтын түвшин 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 • Хамгаалагдсан алсын удирдлагын товчлууртай
 • Өмссөн үед ADF параметрийн сонголттой
 • Шил хэсэг нь цэвэрхэн бөгөөд ажлын нарийвчлалыг сайжруулсан
 • Нэмэлтээр томруулдаг линзийг авч болно

 • Баллонтой ажилладаг тул филтер байнга солих шаардлагагүй
 • Гагнуурын хорт утааг баллоноор дамжуулан арилгаж бага даралтаар цэвэр агаарыг амьсгалах хэсэгт өгдөг
 • Амьсгалын замыг хамгаалагч TH3 ангилалын хамгаалалттай
 • XA 74 ADF 75 cм² харах талбайтай шүүлтүүртэй
 • Халхавчтай үед ажлын талбайг 170° харах боломжтой
 • Халхавчтай үед таслах ажил хийхэд 198 cм² талбайг харах боломжтой
 • GapView гагнуурын халхавчны тохиргоотой
 • Харааны шугамын тэнхлэгийг тохируулах боломжтой
 • Агаарын хурдны 160 болон 210 lpm сонголттой
 • Хүнд даацын стандартын батарейтай
 • LiFE+ Автоматаар буурдаг гагнуурын XA 74 шүүлтүүртэй
 • Харах талбай 102 x 74 мм, 75 cм²
 • Бууруулалтын түвшин 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 • Хамгаалагдсан алсын удирдлагын товчлууртай
 • Өмссөн үед ADF параметрийн сонголттой
 • Шил хэсэг нь цэвэрхэн бөгөөд ажлын нарийвчлалыг сайжруулсан
 • Нэмэлтээр томруулдаг линзийг авч болно