БҮСЛҮҮРЭН ЗҮЛГҮҮР / Klingspor PS 24 F ACT

Grit: 60-400
*Bonding agent -Resin
*Grain – SiC
*Coating – Close
*Backing – F-paper

Зэвэрдэггүй ганг өнглөхөд өргөн хэрэглэдэг.
Ашиглах газар:
-Тавилгын үйлдвэр
-Пластик боловсруулалтын салбар
-Зэвэрдэггүй гангийн үйлдвэр
-Мод боловсруулах үйлдвэрт өргөн ашиглана

Grit: 60-400
*Bonding agent -Resin
*Grain – SiC
*Coating – Close
*Backing – F-paper

Зэвэрдэггүй ганг өнглөхөд өргөн хэрэглэдэг.
Ашиглах газар:
-Тавилгын үйлдвэр
-Пластик боловсруулалтын салбар
-Зэвэрдэггүй гангийн үйлдвэр
-Мод боловсруулах үйлдвэрт өргөн ашиглана