БҮСЛҮҮРЭН ЗҮЛГҮҮР / Klingspor PS 20 F

Grit: 60-400
*Bonding agent -Resin
*Grain- Aluminium oxide
*Coating – Close
*Backing – F-paper

Зэвэрдэггүй ганг өнглөхөд өргөн хэрэглэдэг.
Ашиглах газар:
-Зэвэрдэггүй ган боловсруулах үйлдвэр
-Төмрийн үйлдвэрт хэрэглэнэ