Захиалгаар

ГАГНУУРЫН БАГ / ESAB SAVAGE A40

*Дээд зэргийн тав тух:
*Өмссөн байхад маш хөнгөн, тухтай
*Халуунаас хамгаална
*Цацарсан дөлнөөс хамгаална
*Гагнуурын хорт утаанаас 99,9% хамгаална
*Харах талбай том:
*Харах талбай 100 x 50 мм
*4 ширхэг гэрлийн мэдрэгчтэй
*Таслагч ашиглах үедээ тусдаа таслагчны горимыг ажилуулна. *Бууруулалтын түвшин 9-13

0

Захиалгаар

Захиалгаар

*Дээд зэргийн тав тух:
*Өмссөн байхад маш хөнгөн, тухтай
*Халуунаас хамгаална
*Цацарсан дөлнөөс хамгаална
*Гагнуурын хорт утаанаас 99,9% хамгаална
*Харах талбай том:
*Харах талбай 100 x 50 мм
*4 ширхэг гэрлийн мэдрэгчтэй
*Таслагч ашиглах үедээ тусдаа таслагчны горимыг ажилуулна. *Бууруулалтын түвшин 9-13