ГАГНУУРЫН ОЁДОЛ ШАЛГАГЧ / Америк RADNOR

Гагнуурын оёдол шалгах багц.
Цэвэрлэгч цацлага- 2ш
Нэвчүүлэгч цацлага -1ш
Оёдол шалгагч цацлага -1ш багтаасан

638,000

Үлдэгдэл: 2

Үлдэгдэл: 2

Гагнуурын оёдол шалгах багц.
Цэвэрлэгч цацлага- 2ш
Нэвчүүлэгч цацлага -1ш
Оёдол шалгагч цацлага -1ш багтаасан