ГАГНУУРЫН ОЁДОЛ ШАЛГАГЧ / Dy-Mark

Flawchek “ГАГНУУРЫН ЦУУРАЛ ШАЛГАГЧ” нь 4 хэсгээс бүрдэнэ
4 шатлалаар хэрэглэнэ –
1. Урьдчилан цэвэрлэх,
2. Нэвчүүлэгч,
3. Цэвэрлэгч
4. Developer
Металл болон цутгамал эдлэлийн ан цав, согогийг илрүүлдэг
Хурдан, үр ашигтай, зардал багатай арга

Flawchek “ГАГНУУРЫН ЦУУРАЛ ШАЛГАГЧ” нь 4 хэсгээс бүрдэнэ
4 шатлалаар хэрэглэнэ –
1. Урьдчилан цэвэрлэх,
2. Нэвчүүлэгч,
3. Цэвэрлэгч
4. Developer
Металл болон цутгамал эдлэлийн ан цав, согогийг илрүүлдэг
Хурдан, үр ашигтай, зардал багатай арга