Галаас хамгаалах баг / Hancom SCA 1205R

KFI Certification Rescue Helmet 14-2

Галын дөл, өндөр дулааны цацраг гэх мэт онцгой нөхцөлд толгойгоо хамгаална

• Эргономик дизайн бүхий биед эвтэйхэн загвар

*Жин 1,4кг

KFI Certification Rescue Helmet 14-2

Галын дөл, өндөр дулааны цацраг гэх мэт онцгой нөхцөлд толгойгоо хамгаална

• Эргономик дизайн бүхий биед эвтэйхэн загвар

*Жин 1,4кг