Галаас хамгаалах хувцас / Hancom Suit SCA 1800ET-RK

• Халуунд тэсвэртэй даавуу, галд тэсвэртэй резин бүхий олон давхаргат бүтэцтэй

• LEVEL A химийн хамгаалалтын хувцас