ГАУЖИНГИЙН ЭЛЕКТРОД / Америк

* Металыг нүхлэж ухахад зориулсан
*3/16″” 4.8mm x12″ | 1/2″” /12.8mm

Хэмжээ

3/16"" 4.8mm x12", 1/2"" /12.8mm

5,400

Металыг нүхлэж ухахад зориулсан электрод

* Металыг нүхлэж ухахад зориулсан
*3/16″” 4.8mm x12″ | 1/2″” /12.8mm