ДОЛГИОН ДУЛААН ХЭМЖИГЧ BO-350

Үзүүлэлт: -50°- 480°C

203,500