ДОЛГИОН ДУЛААН ХЭМЖИГЧ BO-842A

Үзүүлэлт: -50°- 600°C

203,500