Дуу тусгаарлагч чихэвч / Honeywell VeriShield 100 Series Passive Earmuffs

  • Хөнгөн хийцтэй бөгөөд сонсголыг дээд зэргээр хамгаална
  • Удаан хугацааны турш хэрэглэсэн ч гэсэн дээд зэргийн тав тухтай байдлыг мэдрүүлнэ
  • Энэхүү диэлектрик шийдэл нь цахилгааны аюулыг тойрон ажиллахад тохиромжтой.
  • Хөнгөн хийцтэй бөгөөд сонсголыг дээд зэргээр хамгаална
  • Удаан хугацааны турш хэрэглэсэн ч гэсэн дээд зэргийн тав тухтай байдлыг мэдрүүлнэ
  • Энэхүү диэлектрик шийдэл нь цахилгааны аюулыг тойрон ажиллахад тохиромжтой.