Дөрвөлжин зүлгүүр / Pads

Хэмжээ

150x230mm #120, 150x230mm #360

Үлдэгдэл: 5

Тухайн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн захиалах боломжтой