ГАГНУУРЫН ХӨШИГНИЙ РАМ / Захиалгаар хийнэ

*Зөөвөрлөх боломжтой дугуйтай
*1.8м х 2,4м хэмжээтэй хөшиг орно
*Өөсрдийн захиалгаар рамны өнгийг сонгох боломжтой

220,000

*Зөөвөрлөх боломжтой дугуйтай
*1.8м х 2,4м хэмжээтэй хөшиг орно
*Өөсрдийн захиалгаар рамны өнгийг сонгох боломжтой