ПЛАЗМЫН ЭЛЕКТРОД P80

Плазма зүсэгчийн электрод. Хайрцагтаа 10ширхэгтэй

 

Хэмжээ

1,3мм, 1,5мм, 1,8мм

7,200

Плазма зүсэгчийн электрод. Хайрцагтаа 10ширхэгтэй