ХИЙГҮЙ ГАГНУУРЫН УТАС / SUPERSHIELD 71-T8 1.6мм

Савлагаа: 12.5кг AAWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H8

1,636,250

Үлдэгдэл: 5

Үлдэгдэл: 5

Онцлог: *Бүх гагнуурын байрлалаар ердийн ган болон өндөр чанаржуулсан ган гагнах *Усан онгоцны үйлдвэрлэл *Автомашин болон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн салбарт *Гүүр болон барилга байгууламжийн үйлдвэрлэлд ( DC- ) *Бүх төрлийн байрлалт гагналт хийхэд тохиромжтой хамгаалалт бүхий бүрээстэй утас

Савлагаа: 12.5кг AAWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H8