Хөнгөн цагааны ER5356 3/32 род / Radnor

Хэмжээ. 7,5/80см X 90см

Онцлог:

  • Архитектурын бүтэц
  • Хуягт тээврийн хэрэгсэл
  • Бууны суурь хэрэгсэл гагнахад хэрэглэнэ

Хэмжээ. 7,5/80см X 90см

Онцлог:

  • Архитектурын бүтэц
  • Хуягт тээврийн хэрэгсэл
  • Бууны суурь хэрэгсэл гагнахад хэрэглэнэ