Өндрийн бүс / Body harness Y

Биед эвтэйхэн бөгөөп нурууны доод хэсэг, гуяны дотор хэсэг нь үрэлтийг багасгаж, тухтай мэдрэмж өгнө.