Өндрийн олс / MSA Lanyard, Workman Double Leg

Хоёр хөлний өндрийн бүс