Өндрийн олс / MSA Lanyard, Workman Single Leg

Нэг хөлний өндрийн бүс