7018.1 ЭЛЕКТРОД / Hyundai Welding

*Даацын метал хийц, үйлдвэрлэлийн нөхцөл, усан онгоц үйлдвэрлэл
*Даралтат сав гагнах зэрэгт ашиглана ( AC or DC± )
*Хүнд үйлдвэрлэлийн тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой
*Цууралтанд тэсвэртэй гэдэг нь радио долгион тест болон Рентген туяаны тестийн үр дүнд батлагдсан
*Механик шинж чанар сайн
*Өндөр чанаржуулсан ган гагнах Төмрийн агууламж бүхий бага ус төрөгчит төрлийн электрод

Color

2,6мм, 3,2мм, 4,0мм

88,550

Төмрийн электрод. Стандарт: AWS A5.1 E7018-1

*Даацын метал хийц, үйлдвэрлэлийн нөхцөл, усан онгоц үйлдвэрлэл
*Даралтат сав гагнах зэрэгт ашиглана ( AC or DC± )
*Хүнд үйлдвэрлэлийн тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой
*Цууралтанд тэсвэртэй гэдэг нь радио долгион тест болон Рентген туяаны тестийн үр дүнд батлагдсан
*Механик шинж чанар сайн
*Өндөр чанаржуулсан ган гагнах Төмрийн агууламж бүхий бага ус төрөгчит төрлийн электрод