ESAB KHM 190 HS – petrol / Цахилгаан үүсгүүртэй гагнуурын аппарат

Гагнуурын гүйдэл:
190 A @ 35 % Duty Cycle
160 A @ 60 % Duty Cycle
120 A @ 100 % Duty Cycle
Нээлттэй хэлхээний хүчдэл: 98 VAC
Хөдөлгүүр:Honda GX 390
Чадал: 8.4 @ 3000 rpm
Хөргөх төрөл: Air
Хэрэглэх түлшний төрөл: Бензин
Овор хэмжээ: 910 x 525 x 612мм
Жин: 115кг

Гагнуурын гүйдэл:
190 A @ 35 % Duty Cycle
160 A @ 60 % Duty Cycle
120 A @ 100 % Duty Cycle
Нээлттэй хэлхээний хүчдэл: 98 VAC
Хөдөлгүүр:Honda GX 390
Чадал: 8.4 @ 3000 rpm
Хөргөх төрөл: Air
Хэрэглэх түлшний төрөл: Бензин
Овор хэмжээ: 910 x 525 x 612мм
Жин: 115кг