ESAB KHM 190 YS / Цахилгаан үүсгүүртэй гагнуурын аппарат

Гагнуурын гүйдэл:
190 A @ 35 % Duty Cycle
160 A @ 60 % Duty Cycle
120 A @ 100 % Duty Cycle
Нээлттэй хэлхээний хүчдэл: 98 VDC
Хөдөлгүүр: Yanmar L 100 AE
Чадал: 6.5 @ 3000 rpm
Хөргөлт: Агаар
Түлш: Дизель
Овор хэмжээ: 900 x 550 x 622 мм
Жин: 156кг

Гагнуурын гүйдэл:
190 A @ 35 % Duty Cycle
160 A @ 60 % Duty Cycle
120 A @ 100 % Duty Cycle
Нээлттэй хэлхээний хүчдэл: 98 VDC
Хөдөлгүүр: Yanmar L 100 AE
Чадал: 6.5 @ 3000 rpm
Хөргөлт: Агаар
Түлш: Дизель
Овор хэмжээ: 900 x 550 x 622 мм
Жин: 156кг