HYCUT800 ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process – Гаужинг
Гүйдэл / Amper- 800A
Электродын хэмжээ- 4-10
Хүчдэл / Voltage- 380В
Чадал / Rated power- 60 кВт
Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 60%
Жин /дангаараа/ Weight – 370 кг
Овор хэмжээ / Dimensions- 600 x 900 x 1080 мм

Үйлдэл / Process – Гаужинг
Гүйдэл / Amper- 800A
Электродын хэмжээ- 4-10
Хүчдэл / Voltage- 380В
Чадал / Rated power- 60 кВт
Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 60%
Жин /дангаараа/ Weight – 370 кг
Овор хэмжээ / Dimensions- 600 x 900 x 1080 мм