Kemppi гагнуурын багны хоолой

*Kemppi гагнуурын багны уян шланк нь агаарын урсгал дамжуулах үүрэгтэй

308,000

*Kemppi гагнуурын багны уян шланк нь агаарын урсгал дамжуулах үүрэгтэй