Longrun 1500WG ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process – Гаужинг
Электродын хэмжээ- 4-16
Хүчдэл / Voltage- 380В
Чадал / Rated power- 120 кВт
Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 80%
Гүйдэл / Amper- 1500A
Жин /дангаараа/ Weight – 550 кг
Овор хэмжээ / Dimensions- 710 x 1010 x 1290 мм

Үйлдэл / Process – Гаужинг
Электродын хэмжээ- 4-16
Хүчдэл / Voltage- 380В
Чадал / Rated power- 120 кВт
Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 80%
Гүйдэл / Amper- 1500A
Жин /дангаараа/ Weight – 550 кг
Овор хэмжээ / Dimensions- 710 x 1010 x 1290 мм