Longrun 350LT / Аргон гагнуурын аппарат

– ӨНДӨР ДАВТАМЖЫН ХЭЛХЭЭ-ээр нумгүйгээр гагнуурыг эхлүүлнэ
– Гагнуурын аппаратыг ашиглаагүй үед хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ачаалалгүй хүчдэлийг 14 VDC хүртэл бууруулна.
– Гагнуурын гүйдлийг гагнаж байх үедээ хянахад хялбар
– Зөөвөрлөхөд хялбар, хөнгөн авсаарха

– ӨНДӨР ДАВТАМЖЫН ХЭЛХЭЭ-ээр нумгүйгээр гагнуурыг эхлүүлнэ
– Гагнуурын аппаратыг ашиглаагүй үед хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ачаалалгүй хүчдэлийг 14 VDC хүртэл бууруулна.
– Гагнуурын гүйдлийг гагнаж байх үедээ хянахад хялбар
– Зөөвөрлөхөд хялбар, хөнгөн авсаарха