Perfect -1500G ГАУЖИНГИЙН АППАРАТ

Үйлдэл / Process – Хагас автомат, Гаужинг Хүчдэл / Voltage- 380В
Чадал / Rated power- 135 кВт
Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 60%
Гүйдэл / Amper- 1500A
Жин /дангаараа/ Weight – 810 кг
Овор хэмжээ / Dimensions- 840 x 1240 x 1270 мм

Үйлдэл / Process – Хагас автомат, Гаужинг Хүчдэл / Voltage- 380В
Чадал / Rated power- 135 кВт
Ачаалал даах чадвар / Duty cycle- 60%
Гүйдэл / Amper- 1500A
Жин /дангаараа/ Weight – 810 кг
Овор хэмжээ / Dimensions- 840 x 1240 x 1270 мм