Radnor ГАУЖИНГИЙН ЭЛЕКТРОД

* Металыг нүхлэж ухахад зориулсан
*1/4″ X 12″
*Хайрцагтаа 50 ширхэгтэй

44,000

* Металыг нүхлэж ухахад зориулсан
*1/4″ X 12″
*Хайрцагтаа 50 ширхэгтэй