ГАГНУУРЫН ХӨНЖИЛ / Radnor

*15.24 см х 15.24 см
*Алтлаг шар өнгөтэй
*(550°C) хүртэлх дунд зэргийн гагнуурын ажилд хэрэглэхэд тохиромжтой
*Гагнуур болон тасдах ажилд хэрэглэнэ

451,000

*15.24 см х 15.24 см
*Алтлаг шар өнгөтэй
*(550°C) хүртэлх дунд зэргийн гагнуурын ажилд хэрэглэхэд тохиромжтой
*Гагнуур болон тасдах ажилд хэрэглэнэ