S312 ЭЛЕКТРОД

Савлагаа: 2.5кг Хоёр өөр төрлийн металыг гагнахад ашиглана. AWS A5.4/ASME SFA5.4 E312-16

Хэмжээ

2,6мм, 3,2мм, 4,0мм, 5,0мм

231,000

Үлдэгдэл: 2

*Хоёр өөр төрлийн метал хооронд нь гагнах боломжтой *Барьцалдуулах давхрага болгон ашиглах боломжтой ( AC or DC± ) *Цууралтанд маш сайн тэсвэртэй *Гагнуурын шаар амархан сална *Гаднаас үйлчлэх хүчинд маш сайн тэсвэрлэх чадвартай

Савлагаа: 2.5кг Хоёр өөр төрлийн металыг гагнахад ашиглана. AWS A5.4/ASME SFA5.4 E312-16