Chain Block Round / Dawson

Даац 0,5Тн – 20Тн хүртэл

  • Авсаархан, хөнгөн, удаан эдэлгээтэй.
  • Бүрэн ачаалалтай үед өндөр үр ашигтай
  • Найдвартай, аюулгүй ажиллагаатай, засвар үйлчилгээ багатай.

Даац 0,5Тн – 20Тн хүртэл

  • Авсаархан, хөнгөн, удаан эдэлгээтэй.
  • Бүрэн ачаалалтай үед өндөр үр ашигтай
  • Найдвартай, аюулгүй ажиллагаатай, засвар үйлчилгээ багатай.