COLLET (L) CHUCK / Kemppi

  • Collet нь вольфрам/электродыг барьж, гүйдлийн цахилгаан холбоог үүсгэдэг.
  • Энэхүү collet нь өндөр T° тэсвэртэй байж, вольфрамыг хөдөлгөөнгүй барихын тулд хамгийн сайн материалаар үйлдвэрлэгддэг

Багцанд 10 ширхэг багтсан

Хэмжээ

1,6 L, 2,4 L

Үлдэгдэл: 5

Тухайн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн захиалах боломжтой

  • Collet нь вольфрам/электродыг барьж, гүйдлийн цахилгаан холбоог үүсгэдэг.
  • Энэхүү collet нь өндөр T° тэсвэртэй байж, вольфрамыг хөдөлгөөнгүй барихын тулд хамгийн сайн материалаар үйлдвэрлэгддэг

Багцанд 10 ширхэг багтсан