HK-12 Beetle portable oxy-fuel cutter gas cutting machine

Model№ HK-12 Beetle
Жин 7,5кг
Хэмжээ 350×140×175mm
Дугуй хоорондын зай 160mm
Reduction gear Single cone system
Cutting edge sharp I、V (45°)
Зүсэх зузаан 6~100mm
  • Хийн тадсагч нь хөнгөхөн бөгөөд бүтээмж өндөртэй.
  • Хэвтээ байрлалд тасдана

Model№ HK-12 Beetle
Жин 7,5кг
Хэмжээ 350×140×175mm
Дугуй хоорондын зай 160mm
Reduction gear Single cone system
Cutting edge sharp I、V (45°)
Зүсэх зузаан 6~100mm