Kemppi LI-ION BATTERY, 5,2 AH / багны баттерей

*LI-ION BATTERY, 5,2 AH

1,485,000

*LI-ION BATTERY, 5,2 AH