TIG Collet Body 350A / Cretec

  • Collet нь вольфрам/электродыг барьж, гүйдлийн цахилгаан холбоог үүсгэдэг.
  • Энэхүү collet нь өндөр T° тэсвэртэй байж, вольфрамыг хөдөлгөөнгүй барихын тулд хамгийн сайн материалаар үйлдвэрлэгддэг
Хэмжээ

1,6, 2,0, 2,4, 3,2

5,3906,490

Үлдэгдэл: 5

  • Collet нь вольфрам/электродыг барьж, гүйдлийн цахилгаан холбоог үүсгэдэг.
  • Энэхүү collet нь өндөр T° тэсвэртэй байж, вольфрамыг хөдөлгөөнгүй барихын тулд хамгийн сайн материалаар үйлдвэрлэгддэг